Тонометр на Запястье от Medics Care Модель: LD-737

  • מד‭ ‬לחץ‭ ‬הדם‭ ‬קל‭ ‬ונוח‭ ‬לתפעול
  • בעל‭ ‬כפתורים‭ ‬וצג‭ ‬גדול‭ ‬וברור‭ ‬לראיית‭ ‬המדדים‭
  • מד‭ ‬לחץ‭ ‬הדם‭ ‬מתאים‭ ‬עבור‭ ‬2‭ ‬משתמשים‭
  • ניתן‭ ‬לבחור‭ ‬במד‭ ‬לחץ‭ ‬הדם‭ ‬שפה‭ ‬ועוצמת‭ ‬קול‭
  • מד‭ ‬לחץ‭ ‬הדם‭ ‬מתאים‭ ‬לשימוש‭ ‬ביתי‭ ‬ומספק‭ ‬מדידה‭ ‬מהירה‭ ‬ומדויקת‭ ‬של‭ ‬לחץ‭ ‬הדם‭
  • מד‭ ‬לחץ‭ ‬הדם‭ ‬בעל‭ ‬זיכרון‭ ‬של‭ ‬90‭ ‬מדידות‭
  • פונקציית‭ ‬כיבוי‭ ‬אוטומטי‭ ‬לאחר‭ ‬3‭ ‬דקות‭ ‬מסיום‭ ‬הפעולה‭
  • מתריע‭ ‬על‭ ‬דופק‭ ‬ופעימות‭ ‬לב‭ ‬לא‭ ‬סדירות‭
Перейти к содержимому